PRAWO KARNE

„In dubio pro reo – domniemanie niewinności“

Obrona prawna ma na celu w pierwszej linii uniewinnienie oskarżonego. Nie zawsze jest to jednak możliwe. W życiu zdarzają się sytuacje, w których ludzie popełniają błędy. Ale i tacy ludzie mają prawo do zgodnego z prawem postępowania karnego – kancelaria mecenas Dyląg widzi i w tym zakresie swoje zadanie do spełnienia: zapewnienie odpowiednich warunków w areszcie śledczym, właściwy przebieg postępowania karnego jak i zgodne z prawem rozpatrywanie wniosków dowodowych, dopuszczenie rzeczoznawców. Aby skazany został tylko ten, kto jest winien..

Kanzlei-Dylag-Strafrecht

zur deutschen SeiteLesen Sie diese Seite auf deutsch!