PRAWO CYWILNE

„Nawet Sprawiedliwy będzie niesprawiedliwym, jeśli będzie wyniosły“.

Zakres prawa cywilnego odnosi się do pytań dotyczących kupna i sprzedaży, umów o dzieło, podróży oraz prawa wynajmu. Zarówno w prawie rodzinnym jak i tutaj pojawiają się pytania, które wychodzą poza ten zakres.

Sytuacja prawna każdego klienta opracowywana jest w kancelarii mecenas Dyląg według najnowszej wykładni sądowej, w sposób kompetentny i indywidualny.

Kiedy mam prawo do odszkodowania? W jaki sposób mogę żądać zwrotu szkody spowodowanej opóźnieniem należnego mi świadczenia? Czy właściciel tak po prostu może wypowiedzieć mi mieszkanie?

W sprawach dotyczących roszczeń prawnych, które muszą być realizowane w Polsce kancelaria mecenas Dyląg proponuje dodatkowy serwis: wszystkie sprawy prowadzone są w języku polskim. W takiej sytuacji kancelaria mecenas Dyląg współpracuje z polskimi towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz rzeczoznawcami.

Kanzlei-Dylag-Startseite

zur deutschen SeiteLesen Sie diese Seite auf deutsch!