PRAWO SOCJALNE

„To niewiele, co możesz uczynić jest dużo …“

Fundamentalną zasadą prawa socjalnego jest solidarność wspólnoty. Centralnym tematem jest zabezpieczenie potrzeb egzystencjalnych oraz potrzeb pojawiających się po osiągnięciu wieku emerytalnego. Prawo socjalne obejmuje pytania dotyczące zasiłku dla bezrobotnych ALG I i II, emerytur i rent, emerytur powypadkowych, odszkodowań powypadkowych, rehabilitacji. Słowem, wszystko co zabezpiecza egzystencję.

Właśnie w prawie socjalnym szczególnie polscy lub polskojęzyci klienci mają dużo pytań: czy mój okres pracy w Polsce zostanie wliczony do niemieckiej emerytury? Jeśli tak, to według jakich reguł ? Czy mam prawo jako obywatel polski do zasiłku dla bezrobotnych ? W tym zakresie decydujące są umowy międzynarodowe pomiędzy państwem Niemieckim a Polską, jak np. umowa z roku 1972 oraz prawo unijne.

Kanzlei-Dylag-Sozialrecht

zur deutschen SeiteLesen Sie diese Seite auf deutsch!