Tłumaczenia

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów dla osób prywatnych to ważny element mojej pracy. Wykonuję uwierzytelnione tłumaczenia dokumentów takich jak:

– akty notarialne oraz dokumenty sądowe,

– życiorysy,

– świadectwa pracy, świadectwa szkolne, dyplomy i certyfikaty i referencje,

– dokumenty bankowe oraz sprawozdania finansowe

– dowody rejestracyjne,

– umowy kupna-sprzedaży,

– dokumentacje medyczne

i inne.

Übersetzungen

zur deutschen SeiteLesen Sie diese Seite auf deutsch!